Activitats Covid 19

Benvolgudes famílies,

Vistes les noves mesures de prevenció de la Covid-19 aprovades per la Generalitat de Catalunya, entre elles la prohibició de realitzar activitats extraescolars esportives amb l’excepció de realitzar activitats extraescolars dins del propi centre educatiu i mantenint els grups de convivència (grup classe).

Des de l’AEE Institut Montserrat de forma coordinada amb la Direcció del Centre hem treballat al llarg del dia d’avui per a fer una reformulació de les activitats ja existents per a adaptar-les a les restriccions i poder desenvolupar esport extraescolar mantenint els grups de convivència.

La proposta que fem és oferir per cada grup classe una activitat esportiva de 3 dies la setmana amb 1h de durada cada dia i amb el format de un dia Futbol Sala, un dia Voleibol i el 3r dia a escollir pel propi grup classe.

Amb l’objectiu de fer accessible aquesta activitat al màxim d’alumnes possible, hem intentat ajustar al màxim el preu de l’activitat, quedant aquest en: 25€/mes.

Aquest format d’activitat es mantindria mentre durin les restriccions actuals i està pensat per donar cabuda als jugadors que ja formen part de l’entitat i també a tots aquells nois i noies que feien esport fora del centre (en clubs, centres de fitness,…) i que actualment no poden realitzar activitat esportiva.

A continuació, us deixem l’enllaç on trobareu la proposta d’horaris d’aquestes activitats i per a fer la inscripció a la mateixa:

Horaris de les activitats Covid 19 reconfigurades

Per tal de poder oferir una activitat de qualitat el mínim d’alumnes necessaris per a tirar endavant l’activitat serà de 8 alumnes.

Aquestes activitats començaran de forma oberta a partir del proper dilluns 2 de novembre.

Us compartim a més, el formulari web per a que pogueu inscriure-us a les activitats esportives ofertes: