Licitació Bar LA SATÀLIA

Lícitació BAR LA SATÀLIA

Data de publicació 29/03/2021

Qualsevol persona o empresa interessada que compleixi amb els requisits establerts al plec, podrà presentar una sol·licitud de licitació a l’esmentat anunci dins el termini de 20 dies naturals a comptar des del dia de la seva publicació.

La documentació es presentarà en dos sobres: el sobre A (sol·licitud de participació) i el sobre B (proposició), en el cas que l’empresa sigui convidada a participar, un cop superades les condicions establertes per al sobre A.

Tota la documentació s’entregarà al CFM La Bàscula, carrer del Foc 132, 08038, Barcelona, en dies laborals i en horari de 08:00h a 15:00h. Cap sol·licitud serà acceptada fora de les dates i l’horari establert.

Plec clàusules administratives – Bar La SATÀLIA

Plec tècnic – Bar La SATÀLIA

ANNEX 1 – Bar La SATÀLIA

ANNEX 2 – Bar La SATÀLIA