Consulta el protocol de l’entitat contra la Covid19 i descarrega la declaració responsable

És important que més que mai, tots/es estem units/des per afrontar aquesta pandèmia juntes.

Per aquest motiu hem redactat el següent protocol, que està en constant modificació per ajustar-se el màxim possible a la realitat i sempre segons el que les autoritats competents recomanen o imposen.

Protocol AEE INS Montserrat contra la Covid 19, versió 3

Us recordem que el seguiment del protocol és d’obligatori compliment i us agra¨m l’esforç que esteu fent per a poder continuar gaudint de l’esport com ens agrada.

Per acabar, us adjuntem també la declaració responsable que heu d’emplenar i entregar als coordinadors/es per a poder realitzar esport a l’entitat.

Declaració responsable per a menors d’edat

Declaració responsable per a majors d’edat