Beques

SUBVENCIONS A INFANTS I ADOLESCENTS PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA FORA D’HORARI ESCOLAR

Per demanar la subvenció a infants i adolescents per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar cal seguir les següents indicacions:

a. L’AEE Institut Montserrat som entitat homologada i per tant tots els inscrits a les nostres activitats podeu optar a les beques de l’Ajuntament de Barcelona.

b. Podeu descarregar-vos el full de sol·licitud de subvenció a infants i adolescents entre 6 i 17 anys per a la pràctica esportiva, si la vostra renda no supera els 9.000 € anuals per cada membre de la unitat familiar.

c. Empleneu la sol·licitud i prepareu la documentació requerida:

En cas d’autoritzar la consulta de dades fiscals per Internet a l’Agència Tributària  de l’any anterior corresponents a cadascun dels membres de la unitat familiar, no serà necessari aportar la documentació sol·licitada.

  1. Dades de la persona sol·licitant.
  2. Dades de l’infant o jove que durà a terme l’activitat.
  3. Unitat familiar: dades fiscals de totes les persones (pare/mare/tutor i fills) que convisquin al domicili i declarar o no si el sol·licitant (major d’edat) ha rebut subvencions per part de les administracions públiques o ens públics o ens privats.
  4. Declaració de vigència de documentació presentada a altres procediments de subvenció de l’Ajuntament de Barcelona durant l’any 2017, en cas que s’hagin atorgat.
  5. Cessió del dret de cobrament de la subvenció a l’entitat homologada.
  6. L’apartat 3 de la sol·licitud de beca (informació de l’activitat esportiva) haurà de ser emplenat per l’AEE Institut Montserrat.

d.   Cal que aneu a l’oficina de l’AEE Institut Montserrat sota cita prèvia per tal que us validem la sol·licitud i introduïm el codi de l’activitat.

e.   Lliureu el formulari a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà (vegeu llista al final del document), acompanyat de la documentació requerida que s’especifica al mateix imprès: DNI de la persona, llibre de família, etc.

f.    Una vegada resolt el procés, rebreu una notificació via SMS on s’indicarà si la subvenció ha estat atorgada o denegada.

A més a més, us facilitem un document de guia per seguir tots els passos.

Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC)

OAC de Ciutat Vella | Carrer de Ramalleres, 7

OAC de les Corts | Plaça de Comas, 18

OAC de l’Eixample | Carrer d’Aragó, 328

OAC de Gràcia | Plaça de la Vila, 2

OAC d’Horta-Guinardó | Carrer de Lepanto 387

OAC de Nou Barris | Carrer del DR. Pi i Molist, 133

OAC de Sant Andreu | Carrer de Sant Adrià, 11- 21 (Can Fabra)

OAC de Sant Martí | Plaça de Valentí Almirall, 1

OAC Sant Miquel | Plaça de Sant Miquel, 4

OAC de Sants –Montjuïc | Carrer de la Creu Coberta,104

OAC de Sarrià – Sant Gervasi | Carrer d’Anglí, 31