Filosofia

A l’AEE Institut Montserrat entenem l’esport no només com una activitat física, sinó que per nosaltres representa una eina importantíssima a través de la qual es pot educar i formar en valors molt positius pel desenvolupament integral de les persones, alhora que ajuda a mantenir uns hàbits higiènics i saludables pel respecte i la bona cura del cos.

Percebre l’esport com una eina educativa i de formació implica entendre que, a través de l’esport, no només es creen bons esportistes sinó que també es formen bones persones.

Reunió trimestral de tècnics

En aquest sentit i per tal de donar una bona qualitat en el servei que volem oferir, tenint en compte la gran estructura esportiva que hem anat consolidant al llarg dels últims anys, comptem a cada secció esportiva amb la figura d’un coordinador esportiu i d’un Director Tècnic, amb la finalitat de garantir d’una banda el compliment d’aquests objectius intrínsecs tan importants que representen per la nostra entitat i, de l’altra, treballar els aspectes més específics i esportius de cada modalitat esportiva, amb l’objectiu de potenciar al màxim les capacitats de tots els jugadors i jugadores, fent un seguiment personalitzat de tots els equips i també de tots els tècnics que en formen part, amb l’objectiu de garantir una bona metodologia d’entrenament a tots els nivells.