Perfil del contractant

LICITACIONS ACTIVES

Licitació BAR LA BÀSCULA (Data de publicació 29/03/2021)

Obertura Sobre A – Realitzat

Obertura Sobre B – Dimarts 27 d’abril a les 15:00h al Complex Esportiu Municipal La Bàscula

Licitació BAR LA SATÀLIA (Data de publicació 29/03/2021)

Obertura Sobre A – Realitzat

Obertura Sobre B – Dimarts 27 d’abril a les 15:30h al Complex Esportiu Municipal La Bàscula